Grand Master Zhong's 50th birthday celebration

GM birthday
GM birthday

GM birthday

Grand Master Zhong YunLong had his 50th birthday, at Wudang Mountain, JianGuo Hotel today, on May 2nd. 

and he had 5 new disciples  at the same day.

wudang kung fu performance at the celebration, videos:

Huang Quan Bo Fu ChenChen Fan Xuan Wu QuanLi Xian Yun ---JianYuan Xiu Tang Ba Ji Quan

Zhen Yun QuanZhong Zhen Dong Fu Hu QuanQin Rui Zi Xuan Gong Dao

we all are going to visit Grand Master Zhong's cave "YunLong Dong" (Yun Long Cave) tomorrow, on May 3rd, his cave very close to Wudang Five Dragon Temple.

IMG_7623

IMG_7623

IMG_7635

IMG_7635

IMG_7619

IMG_7619

IMG_7615

IMG_7615

performance at birthday party

performance at birthday party

performance at birthday party

performance at birthday party

watching performance at birthday party

watching performance at birthday party

tea party

tea party

Grand Master Zhong's had new disciples today

Grand Master Zhong's had new disciples today

Grand Master Zhong's had new disciples today

Grand Master Zhong's had new disciples today

Grand Master Zhong's had new disciples today

Grand Master Zhong's had new disciples today